Christos Hadjipanayi

Absolwent Cypryjskiego Uniwersytetu Technicznego. Uzyskał licencjat w dziedzinie komunikacji i studiów internetowych i magisterium w dziedzinie interaktywnych multimediów w 2019 roku. Pracował jako Research Associate w CYENS Centre of Excellence, w ramach "Virtual Reality for Well-being" MRG. Obecnie jest Research Associate w GET Lab. Jego zainteresowania badawcze obejmują wirtualną rzeczywistość, gry wideo, projektowanie treści, psychologię, dobre samopoczucie i kwestie społeczne.