Domna Banakou

https://domnabanakou.com/index.html

Obroniła doktorat z psychologii klinicznej i psychobiologii wykorzystującej wirtualną rzeczywistość na Uniwersytecie Barcelońskim w Hiszpanii, finansowany przez FI-DGR 2014 Grant dla uniwersytetów i ośrodków badawczych przez Generalitat de Catalunya. Obecnie jest badaczką postdoc w EVENT-LABie (UB). Łączy wiedzę techniczną i doświadczenie w zakresie metodologii badawczych, aby zrozumieć i promować wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w dziedzinie psychologii i neuronauki poznawczej. Jej badania koncentrują się na reprezentacji ciała w immersyjnej rzeczywistości wirtualnej, badając percepcyjne, behawioralne i wyższego rzędu poznawcze korelaty iluzji własności ciała, które pojawiają się jako funkcja typu ciała, w którym występuje ucieleśnienie.