William Uricchio

William Uricchio

Comparative Media Studies MIT

Profesor medioznawstwa porównawczego, założyciel i główny badacz MIT Open Documentary Lab, oraz Principal Investigator w Co-Creation Studio. Był również profesorem historii porównawczej mediów na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii, a także profesorem wizytującym na Freie Universität Berlin, Uniwersytecie Sztokholmskim, Georg-August-Universität Göttingen (Lichtenberg-Kolleg), China University of Science and Technology oraz w Danii, gdzie był profesorem DREAM. Otrzymał stypendia Guggenheima, Humboldta i Fulbrighta, Berlin Prize oraz Mercator Prize. Jego publikacje obejmują Reframing Culture; We Europeans? Media, Representations, Identities; Die Anfänge des deutschen Fernsehens; Media Cultures; Many More Lives of the Batman; Collective Wisdom: Co-Creating Media Within Communities, across Disciplines and with Algorithms, a także setki esejów i rozdziałów książkowych, w tym wizualną "białą księgę" na temat impulsu dokumentalnego (momentsofinnovation.mit.edu). Obecnie prowadzi dwuletnią inicjatywę badawczą dotyczącą augmentacji i przestrzeni publicznych z partnerami w Montrealu i Amsterdamie.