Anna Ptak

Anna Ptak

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Anna Ptak jest kuratorką i badaczką zajmującą się środowiskowymi i politycznymi aspektami praktyk kulturowych. Jej ostatnie prace obejmują dramaturgię dla serii VR i performance landscapes and bodies (reż. Kötter/Israel/Limberg) oraz projekt kuratorski Amplifying Nature na XVI Biennale Architektury w Wenecji (z kolektywem architektonicznym Centrala). Od 2009 roku pracuje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, a od 2020 roku jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego badającą mechanizmy widzialności powietrza w wielu skalach. Wybrane publikacje: Amplifying Nature. The Planetary Imagination of Architecture in the Anthropocene (2018), Kurz (https://obieg.pl/issue/7-kurz „Obieg", 7/2018), Warszawa: podręcznik zamieszkiwania (2015, z Rani Al Rajji i kolektywem Monnik), Inicjatywy i galerie artystyczne (2014, z Agnieszką Pinderą i Wiktorią Szczupacką), Re-tooling Residencies. Notes on Mobility of Art Professionals (2011).