Marta Kosińska

Marta Kosińska

nstytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ORCID

Prof. UAM, dr hab., kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książek: Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012); Problemy analizy kulturowej (2017). Badaczka, edukatorka kulturowa, ewaluatorka, facylitatorka i aktywistka. Zajmuje się teorią i metodologią studiów kulturowych, badaniami feministycznymi, kulturową analizą komunikologiczną, art based research i badaniami z zakresu edukacji kulturowej, antydyskryminacyjnej oraz włączającej.