Agnieszka Jelewska

Agnieszka Jelewska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu HAT Research Center ORCID

Profesor UAM, pracowniczka Instytutu Teatru i Sztuki Mediów, teatrolożka, medioznawczyni, dyrektorka i współzałożycielka Humanities/Art/Technology Research Center na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (artandsciencestudies.com). Bada przede wszystkim transdyscyplinarne relacje pomiędzy nauką, sztuką, kulturą i technologią w XX i XXI wieku, ich wymiar społeczny i polityczny. Prowadziła wykłady m.in. na Kent University w Cantenbury (2003 i 2004), Folkwang Universität der Künste w Essen (2015) Harvard University, Boston (2015), Emerson College, Boston (2015). Prowadziła badania m.in. w Londynie (2003), Nowym Jorku (2009), Marfie (2010).
Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program START (2005).
Kuratorka i współtwórczyni projektów z zakresu art and science: m.in. Transnature is Here (2013), Post-Apocalypsis (2015), Anaesthesia (2016).
Za interaktywną instalację Post-Apocalypsis otrzymała wraz z zespołem Złoty Medal za soud design na międzynarodowym festiwalu Prague Quadriennial of Performance Design and Space (2015).