Sarah Franklin

Sarah Franklin

Wydział Socjologii, Cambridge University ORCID

Sarah Franklin jest amerykańską antropolożką, która obecnie prowadzi katedrę socjologii na Uniwersytecie w Cambridge. W 2012 roku założyła Reproductive Sociology Research Group (ReproSoc), finansowaną przez Wellcome Trust, Akademię Brytyjską i kilka innych organizacji badawczych. Jej praca przyczyniła się do rozwoju feministycznych studiów naukowych, nowych studiów nad pokrewieństwem, społecznych studiów nad biomedycyną i studiów nad reprodukcją. Pod wpływem teorii queer, gender i pokrewieństwa podjęła szeroko zakrojone badania nad zmieniającym się rozumieniem reprodukcyjnej przyczyny i skutku, a także nad "rozumowaniem biologicznym" i modelami poczęć. Jest autorką, współautorką, redaktorką i współredaktorką kilkunastu książek i ponad 200 innych publikacji, w tym Embodied Progress (1997), Reproducing Reproduction (1998), Relative Values (2001), Remaking Life and Death (2003), Born and Made (2006), Dolly Mixtures (2007) i Biological Relatives (2013).