Przemysław Strożek

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk ORCID

Jest adiunktem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i pracownikiem badawczym oraz kuratorem w Archiv der Avantgarden - Państwowych Zbiorach Sztuki w Dreźnie. Był stypendystą Fulbrighta oraz Accademia dei Lincei. Jest autorem wielu artykułów naukowych i książek i jego obszar badawczy to głównie historia awangardy. Jest współredaktorem niedawno wydanej książki Sport and the European Avant-Garde, 1900-1945 (Brill, Leiden 2021)