Svenja Kratz

Svenja Kratz

School of Creative Arts and Media, University of Tasmania artist's website ORCID

Pochodząca z Australii artystka zajmująca się mieszanymi mediami, zainteresowana transdyscyplinarną praktyką twórczą, a w szczególności przenikaniem się nauki i sztuki. Do znaczących dzieł artysty należą: The Absence of Alice - seria wystaw z wykorzystaniem mediów mieszanych, pierwotnie zainspirowana zaangażowaniem artystki w linię komórkową raka kości Saos-2, oraz The Human Skin Experience/Equivalent Project - projekt biżuteryjny obejmujący praktyki inżynierii tkankowej. Svenja uzyskała tytuł doktora w dziedzinie biotechnologii i sztuki współczesnej na Queensland University of Technology (QUT), a jej prace były wystawiane w wielu krajowych i międzynarodowych miejscach i wydarzeniach, w tym w The Science Gallery Dublin (2010), The Sydney Powerhouse Museum (2013), Experimenta Recharge (2014) i The Science Gallery London (2019). Odbyła staże artystyczne w Symbiotica, Centre of Excellence in the Biological Arts na UWA (2010), Art and Genomics Centre i Leiden University w Holandii (2013) oraz na University of Queensland (2015). Ostatnio otrzymała grant ANAT Synapse Grant na rok 2021, aby kontynuować swoje badania w zakresie sztuki wizualnej i hodowli komórkowych. Obecnie jest starszym wykładowcą interdyscyplinarnych praktyk twórczych w School of Creative Arts and Media na Uniwersytecie Tasmanii.