Barbara Dynda

Barbara Dynda

ORCID

Doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW, absolwentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje nad trzyletnim projektem badawczym NCN Oddolny feminizm w Polsce okresu transformacji i posttransformacji. Analiza dyskursów, praktyk i tożsamości na przykładzie polskich zinów feministycznych po 1989 roku. Interesuje się historią polskiego feminizmu, teoriami feministycznymi i queerowymi.