Joanna Mizielińska

Joanna Mizielińska

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk ORCID

w latach 2013-2016 kierowniczka projektu Rodziny z wyboru w Polsce, profesorka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006-2013 związana z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, najpierw jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosunków Międzykulturowych (2006-2008), a następnie jako profesorka w Instytucie Socjologii 2009-2012. W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm). Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory opublikowanych m.in. w „The European Journal of Women’s Studies”, „Gender, Place and Culture”, „Sexualities”, „Journal of Homosexuality”, „Respublika Nova”, „Katedra”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, „Pogranicza”, „Czas Kultury”, „Krytyka Polityczna”, „Studia Socjologiczne”, „Societas Civitas", etc. W 2004 opublikowała książkę pt. (De)Konstrukcje kobiecości. W 2007 Płeć/ciało/seksualność. Od feminizmu do teorii queer. W 2011 wraz z Robertem Kulpą zredagowała i opublikowała w wydawnictwie Ashgate De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspective (wydanie drugie Routledge 2016). W 2014 opublikowała wraz z Martą Abramowicz i Agatą Stasińską Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych. W 2017 wraz z Justyną Struzik i Agnieszką Król opublikowała Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce oraz autorską książkę Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce. W 2022 nakładem wydawnictwa Routledge wyjdzie jej książka Queer Kinship at the Edge?