Adri Kácsor

Adri Kácsor

Department of Art History na Northwestern University, Evanston ORCID

Adri Kácsor jest doktorantką w Department of Art History na Northwestern University w Evanston i Pre-doctoral Fellow w Leonard A. Lauder Research Center for Modern Art w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Jest zaintersowana splątanymi historiami sztuki i polityki, w szczególności dwudziestowieczną europejską i sowiecką sztuką i kulturą wizualną, modernizmem, realizmem socjalistycznym, sztuką zaangażowaną społecznie i propagandą polityczną. Jej rozprawa, zatytułowana Migrant Aesthetics: Hungarian Artists in the Service of Soviet Internationalism, 1919-1956, wprowadza figurę migranta do badań nad sowiecką i europejską sztuką nowoczesną, by przemyśleć relacje między estetykami awangardy i realizmu socjalistycznego. Jej badania w Europie, Rosji i USA zostały dofinasnowane przez stypendia CLIR Mellon i SSRC Mellon Dissertation Fellowship.