Michał Mokrzan

Michał Mokrzan

ORCID Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski

Antropolog społeczno-kulturowy, pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureat konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Autor książek Tropy, figury, perswazje. Retoryka a poznanie w antropologii (2010), Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania (2019) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych procesom wytwarzania neoliberalnych form podmiotowości, zagadnieniom z zakresu teorii antropologicznej oraz analizom retoryki dyskursów eksperckich. Członek interdyscyplinarnej grupy badawczej International Rhetoric Culture Project. W realizowanych aktualnie badaniach nad afektywnym wymiarem doświadczenia łączy koncepcje wypracowane w ramach antropologii retorycznej, studiów nad urządzaniem (studies in governmentality) oraz psychoanalizy lacanowskiej. Adres do korespondencji: michal.mokrzan@uwr.edu.pl.