Kamila Biały

ORCID Katedra Socjologii Sztuki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

ur. 1980, adiunkt w Katedrze Socjologii Sztuki w Instytucie Socjologii UŁ, socjolożka i psychoterapeutka. Jej obszar zainteresowań to epistemologiczne problemy poznania, w tym zwłaszcza fenomenologiczna krytyka kultury, zagadnienie niedualizmu, posthumanizm. W ostatnich latach opublikowała szereg artykułów podejmujących zagadnienie podmiotowości w dobie późnego kapitalizmu, a także dylematów poznawczych i etycznych na przecięciu nauki, sztuki i psychoterapii. Jako psychoterapeutka pracuje w gabinecie indywidualnie, z parami i jako trenerka z grupami. Pisze naukowo i prowadzi warsztaty o psychoterapii z socjologicznej perspektywy krytycznej.