Torsten Andreasen

ORCID academia.edu

Badacz związany z Uniwersytetem w Kopenhadze. Zajmuje się periodyzacją zależności pomiędzy kulturą a finansjalizacją. Jego doktorat poświęcony był wyobrażaniem i politycznym potencjałem digitalizowania archiwów dziedzictwa kulturowego. Jest autorem licznych artykułów poświęconych archiwom, interfejsom oraz teorii kultury.