Dominic Leppla

Dominic Leppla

Quinnipiac University ORCID

Dominic Leppla uzyskał stopień doktora w Mel Hoppenheim School of Cinema na Concordia University na podstawie rozprawy poświęconej polityczności kina polskiego po 1968 roku. W trakcie studiów doktoranckich działał w związku zawodowym doktorantów. Publikował artykuły poświęcone globalnym wykorzystaniom teorii filmu (Frames 2012), cenzurze w kinie polskim w epoce socjalizmu państwowego (Handbook of COURAGE 2018) i awangardowym dokumentom Piotra Szulkina i Grzegorza Królikiewicza ("Studies on Eastern European Cinema" 2019). Mieszka w New Haven, Connecticut. Uczy filmoznawstwa na Quinnipiac University.