Jakub Gawkowski

ORCID

Kurator wystaw, badacz i autor tekstów. Absolwent Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Pracuje w Dziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi.