Natalia Słaboń

ORCID

Badaczka, pracuje w Centrum Muzeologicznym Muzeum Sztuki w Łodzi.