MC Koch

MC Koch

ORCID

W 2019 roku uzyskała tytuł doktora w ramach studiów wizualnych na State University of New York w Buffalo. MC Koch wykłada historię sztuki i naukowo zajmuje się sztuką żydowską początku XX wieku w odniesieniu do tożsamości, wygnania, mitów i historii społecznej.