Aleksandra Jehn-Olszewska

ORCID

Studentka studiów drugiego stopnia na kierunku amerykanistyka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą sztuki amerykańskiej dwudziestego wieku oraz współczesnej, poezji, a także różnych aspektów kultury amerykańskiej.