Stefano Harney

Stefano Harney

researchgate.net

Professor startegicznego zarządzania na Lee Kong Chian School of Business w Singapurze. Badacz interdyscyplinarny, jego zainteresowania badawcze sięgają nauk społecznych, nauk o sztuce i humanistyki, jak również biznesu i zarządzania. Studia licencjackie ukończył na Uniwersytecie Harvarda, magisterskie na New York University, a dotkorat ukończył na uniwersytecie w Cambridge (1993). Jest autorem nastęoujących książek A-Z of Business: a convivial guide (2019); State Work: Public Administration and Mass Intellectuality (2002), Nationalism and Identity: Culture and the Imagination in a Caribbean Diaspora (1996). Współpracuje z Fredem Motenem jako autor publikacji książkowych i artykułów.