Romm Lewkowicz

Romm Lewkowicz

John Jay College of Criminal Justice, CUNY

Antropolog i aktywista na rzecz praw migrantów. Jest doktorantem antropologii kulturowej w Graduate Center CUNY (The City University of New York), gościnnym pracownikiem naukowym w Trafflab oraz wykładowcą w Baruch i John Jay College. Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię polityczną, krytyczne nauki prawne i metodologię etnograficzną. Lewkowicz stara się przewartościować nasze rozumienie historii i doświadczenia przymusowej migracji, regulacji azylowych i powojennej integracji europejskiej. Obecnie kończy rozprawą doktorską zatytułowaną: Documenting the Undocumented: Experimenting Europe's Future at the Biometric Migrant Archive. Jego dysertacja jest wielostanowiskową etnografią Eurodac, paneuropejskiego aparatu biometrycznej dokumentacji europejskich azylantów. Od 2013 roku Lewkowicz współpracuje z reżyserem Arielem Efraimem Ashbelem, jest odpowiedzialny za naukową stronę projektów i tworzenie koncepcji.