Gabriel Mestre Arrioja

Pisarz, artysta, filmowiec i niezależny kurator. Mestre Arrioja pracuje nad projektami, które łączą praktyki artystyczne, wiedzę rdzennych mieszkańców Meksyku i Pierwszych Narodów obu Ameryk z historią awangardowych ruchów artystycznych i pojęciami z zakresu krytycznego myślenia. Jego projekty mają na celu znalezienie różnych form uczestnictwa i współpracy z jednostkami i grupami wyalienowanymi przez kapitalizm i inne systemy produkcji, promując między innymi: cele dekolonializacji, krytykę instytucjonalną i wzmocnienie praw obywatelskich oraz budowanie alternatywnych i solidarnych gospodarek. Od 2002 roku prowadził kilka projektów jako niezależny, samozatrudniony kurator. Jego dokonania rozwijały się głównie na polu sztuki współczesnej i kultury wizualnej, ale także w obrębie antropologii i nauk o środowisku. Współpracował z wybranymi instytucjami (publicznymi i prywatnymi) w Europie i Azji, a także w obu Amerykach, realizując swoje wystawy, publikacje i programy w wielu krajach, takich jak: Islandia, Japonia, Niemcy, Dania, Szwecja, Austria, Kuba, Kolumbia i Meksyk. Ostatnio jego badania kuratorskie, mediacje i zarządzanie projektami były wspierane przez różne międzynarodowe granty, programy i instytucje, takie jak: Danish Art Foundation, OCA, FRAME, CCA Estonia, CAC Vilnius, Icelandic Art Center, IFA, Goethe Institute, Austrian Cultural Forum i Jumex Foundation, między innymi. Jest założycielem Curatorial Residency In Mexico (CRIMEX), przestrzeni projektowej Surplus Int. oraz organizacji non-profit Artenación.