Andrea Průchová Hrůzová

Andrea Průchová Hrůzová

Uniwersytet Karola, Wydział Nauk Społecznych ORCID

Doktor nauk humanistycznych, teoretyczka kultury wizualnej, badaczka i pedagożka. Uczy na Uniwersytecie Karola w Pradze, a swoje badania prowadzi w Czeskiej Akademii Nauk, Narodowym Archiwum Filmowym i Instytucie Badań nad Reżimami Totalitarnymi. Założyła i prowadzi Platform for the Study of Visual Culture Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Jest laureatką stypendiów Fulbrighta, stypendiów Instytutu Georga Eckerta, stypendiów Fundacji Hlávka Talent. Publikuje w języku czeskim i angielskim.