Margaret Amaka Ohia-Nowak

Margaret Amaka Ohia-Nowak

Językoznawczyni i kulturoznawczyni. Trenerka kompetencji międzykulturowych. Trenerka antydyskryminacyjna. Certyfikowana Trenerka FRIS®. Prowadzi firmę szkoleniowej kształcącą w zakresie komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i empatycznej. Obroniła doktorat pt. Przejawy rasizmu w polszczyźnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka scenariuszy lekcji, materiałów edukacyjnych i publikacji naukowych o tematyce międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i globalnej.