Julia Stachura

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ORCID

Studentka historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę magisterską poświęconą fotografii amerykańskiej II poł. XX w. Zainteresowania naukowe: fotografia, autoportret, filozofia.