Justyna Wierzchowska

Justyna Wierzchowska

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego ORCID

Adiunkt w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł magistra amerykanistyki i filozofii oraz doktorat z amerykanistyki. Łączy psychoanalizę, teorię afektywną i studia nad macierzyństwem, aby zgłębiać relacyjne i afektywne wymiary podmiotowości, które przejawiają się we współczesnych europejskich i amerykańskich sztukach wizualnych i kulturze popularnej. Jest autorką książki The Absolute and the Cold War: Discourses of Abstract Expressionism (2011), współredaktorką In Other Words: Dialogizacja postkolonializmu, rasy i etniczności (2012) oraz numeru specjalnego On Uses of Black Camp (2017). Obecnie bada przejawy funkcji macierzyńskiej we współczesnej sztuce wizualnej oraz znaczenie pierwotnej więzi w kształtowaniu się ja. Prowadzi zajęcia z zakresu filozofii, historii sztuki amerykańskiej, teorii sztuki, sztuki feministycznej i kulturoznawstwa. Przekłada na polsko-amerykańską współczesną literaturę piękną i książki związane ze sztuką.