Michał Piasecki

ORCID

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę magisterską o twórczości Haruna Farockiego w Instytucie Kultury Polskiej UW.