Maja Głowacka

ORCID Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Socjolożka i kulturoznawczyni, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (Nauki o Kulturze i Religii). Interesuje się historią polskiej struktury klasowej, pamięcią klasową oraz kulturą wizualną.