Teresa Fazan

ORCID

Teresa Fazan studiowała filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Freie Universität Berlin. Interesuje się sztukami performatywnymi, studiami gender i krytyczną produkcją wiedzy. Pracuje jako niezależna krytyczka sztuki oraz producentka wydarzeń artystycznych i festiwali.