Fabienne Liptay

Fabienne Liptay

Department of Film Studies, University of Zurich

Profesorka filmoznawstwa na Uniwersytecie w Zurychu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na estetyce i teorii filmu, wzajemnych relacjach między sztukami wizualnym, mediami, praktykam wystawienniczym a kontekstami filmowymi i koncepcjami estetycznymi. Kierowniczka projektu badawczego “Exhibiting Film: Challenges of Format,” sponsorowanego przez Swiss National Science Foundation (SNSF). Opublikowała m.in. Telling Images: Studien zur Bildlichkeit des Films (Zurich: diaphanes, 2016); jako współautorka: Immersion in the Visual Arts and Media (Leiden and Boston: Brill, 2015) a także Artur Żmijewski: Kunst als Alibi (Zurich: diaphanes, 2017). Jest współredaktorką kwartalnika Film-Konzepte.