Greta Winckler

ORCID academia.edu

Magister antropologii społecznej na Uniwersytecie w Buenos Aires (UBA), gdzie obecnie pisze doktorat. Zainteresowana antropologią wizualną, kulturą wizualną 2.0, ikonografią polityczną, studiami nad dzieciństwem oraz reprezentacjami ciała w fotografii etnicznej na początku XX wieku. Obecnie jest wykładowcą i badaczem w obszarze antropologii wizualnej (UBA).