Sotirios Bahtsetzis

Sotirios Bahtsetzis

ORCID The American College of Greece, Athens

Kurator, eseista i wykładowca. Obecnie pracuje jako profesor historii sztuki na Deree - The American College of Greece w Atenach. Jest także gościnnym wykładowcą na Otwartym Uniwersytecie Hellenistycznym w Patras, Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach oraz w Institut Hyperwerk for Postindustrial Design Academy of Art and Design w Basel. Publikował rozdziały w wielu książkach zbiorowych, w tym: Meta- and Inter-Images in Contemporary Visual Art and Culture (Leuven University Press, 2013), Kinematographische Räume in Film und Kunst (Fink, 2012) and Inaesthetics 3 (Merve, 2012). Pisuje też do e-flux Afterimage.