Kinga Siewior

ORCID

Dr, literaturoznawczyni, slawistka, asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują dwudziestowieczną kulturę polską w perspektywie badań nad pamięcią i studiów nad mobilnością kulturową oraz polityki i poetyki pamięci w Europie Środkowej. Ostatnio opublikowała monografię Wielkie Poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (Warszawa 2018). Adres kontaktowy: k.siewior@uj.edu.pl