Ewa Domańska

Ewa Domańska

ORCID Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz od 2002 visiting professor w Department of Anthropology, Stanford University. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii, porównawczą teorią nauk humanistycznych i społecznych oraz nowymi tendencjami w badaniach humanistycznych. Autorka, redaktorka i współredaktorka 21 książek. Ostatnio opublikowała nominowaną do nagrody Długosza monografię: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała(PWN, 2017). Email: ewa.domanska@amu.edu.pl