Marquard Smith

Założyciel i redaktor naczelny Journal of Visual Culture, autor wielu artykułów poświęconych badaniu cielesności, technologii i seksualności w perspektywie studiów nad kulturą wizualną. Kieruje programem MA Museums & Galleries in Education w University College London. Jest również profesorem na Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kurator wielu wystaw, między innymi Blood & Bones (2018) i Solitary Pleasures (Freud Museum, 2018. Założyciel pisma KIOSK, poświęconego sztuce, designowi i architekture oraz pisma parralax, zajmującego się badaniami kulturoznawczymi.