Piotr Fortuna

Instytut Badań Literackich PAN ORCID

Doktorant humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz absolwent filozofii i kulturoznawstwa w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zajmuje się kulturą cyfrową, mediami społecznościowymi, historią kina polskiego oraz teorią filmu.