Sara Herczyńska

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski

Sara Herczyńska – doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z pamięcią kulturową; obecnie bada funkcjonowanie polskich muzeów biograficznych. Publikowała w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Almanachu Antropologicznym” i w tematycznych monografiach naukowych.

Adres e-mail: sara.herczynska@gmail.com