Sara Herczyńska

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski ORCID

Doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami związanymi z pamięcią kulturową; obecnie bada funkcjonowanie polskich muzeów biograficznych. Publikowała w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Almanachu Antropologicznym” i w tematycznych monografiach naukowych.