Timea Andrea Lelik

Timea Andrea Lelik

Uniwersytet w Leidzie

Timea Andrea Lelik jest historyczką sztuki, autorką i kuratorką. Od ponad 8 lat aktywnie działa w międzynarodowym polu sztuki nowoczesnej i współczesnej. Była kuratorką i współkuratorką kilku wystaw w Holandii i poza jej granicami, jest członkinią AICA (International Association of Art Critics).