Daria Kołecka

Daria Kołecka – absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, interesuje się zagadnieniami tożsamości i autobiograficzności, zwłaszcza w kontekście polskich artystek wizualnych oraz dziedziny food studies, w tym badaniami jedzenia jako części dziedzictwa i tożsamości kulturowej na przykładzie „kuchni polskiej”