Anna Chromik

Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Dr Anna Chromik pracuje jako adiuntka w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie prowadzi kursy z zakresu teorii literatury oraz studiów kulturowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ucieleśnionej podmiotowości, związków pomiędzy traumą, oporem i wulnerabilnością w sztuce eksplorującej cielesność oraz w teorii, a także wokół feministycznych dyskursów macierzyństwa w teorii i sztuce. Najważniejsze publikacje to monografia Disruptive Fluidity: The Poetics Of The Pop Cogito (Peter Lang 2012) oraz wydany pod jej redakcją katalog-reader poświęcony sztuce i teorii Brachy L. Ettinger (Bracha L. Ettinger: Eurydyka-Pieta / Eurydice-Pieta, Muzeum Śląskie 2018). Występuje czasem również w roli kuratorki wystaw i organizatorki wydarzeń promujących feministyczną sztukę współczesną – była m.in. kuratorką pierwszej przekrojowej wystawy prac Brachy L. Ettinger w Polsce (Muzeum Śląskie, 2017).