Joanna Krakowska

Instytut Sztuki PAN https://ispan.academia.edu/JoannaKrakowska

Joanna Krakowska jest profesorką w Instytucie Sztuki PAN i wicenaczelną miesięcznika „Dialog”. Ostatnio wydała książki: PRL. Przedstawienia (2016) i Demokracja. Przedstawienia (2019) w serii Teatr publiczny 1765–2015 oraz trzytomowe wydawnictwo projektu HyPaTia (2018).