Monika Stobiecka

Monika Stobiecka

Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski ORCID

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW oraz Instytutu Archeologii UW, laureatka „Diamentowego Grantu” MNiSW, doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczy w programie „Na styku kultury i natury” i bada status artefaktów/eksponatów w muzeum. Pod kierunkiem prof. Marii Poprzęckiej i prof. Ewy Domańskiej prowadzi badania nad obiektami archeologicznymi i sposobami ich prezentowania w muzeach. Współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerią Foksal, Muzeum Narodowym w Warszawie i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2016), Fundacji Kościuszkowskiej (2018) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2019). Interesuje się studiami muzealnymi, krytycznymi studiami nad dziedzictwem, teorią i metodologią archeologii oraz nową humanistyką.