Joanna B. Bednarek

Doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, krytyczka literacka. Współautorka (z Przemysławem Czaplińskim i Dawidem Gostyńskim) książki Literatura i jej natury (2017). Współredaktorka tomów zbiorowych – m.in.: Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (2017), Prognozowanie teraźniejszości (2018), O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (2019), Rewolucje i utopie (2019). Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zjawisku skandalu i przemianom kultury prawomocnej w Polsce po 1989 roku.