Kamila Gieba

Kamila Gieba

Asystentka w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej IFP Uniwersytetu Zielonogórskiego, prace badawcze prowadzi przede wszystkim w Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną działającej w tym zakładzie. W 2017 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim literatura regionalna (głównie literatura Ziemi Lubuskiej), regionalizm literacki jako metoda badawcza, przestrzeń w literaturze, beletrystyka tzw. Ziem Odzyskanych, polska literatura XX i XXI wieku oraz problematyka pamięci i tożsamości.