Aleksandra Brylska

Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”

Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską o naturokulturowym statusie przestrzeni postnuklearnych. Interesuje się statusem natury, zjawiskami nowej dzikości, badaniem nieludzkich podmiotowości, zjawiskiem antropocenu, a także kulturą wizualną po drugiej wojnie światowej.