Agata Koprowicz

Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej

Absolwentka kulturoznawstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze rozprawę doktorską o dziewiętnastowiecznej fotografii chłopów. Interesuje się historią kultury XIX wieku, kulturą wizualną, psychoanalizą, teorią postkolonialną, filozofią francuską oraz antropologią przyszłości.