Henning Arnecke

Henning Arnecke

Karlsruhe University of Arts and Design

Studiował inżynierię lotniczą w Aachen, a następnie przeniósł się na Uniwersytet Sztuki i Projektowania w Karlsruhe. W 2013 roku ukończył historię sztuki i teorię mediów. Podczas studiów pracował nad projektami wystawienniczymi, m.in. w Niemieckim Muzeum Historycznym w Berlinie i Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Jest niezależnym pisarzem i wykładowcą,współzałożycielem dokuJskopie, gdzie pracuje jako reżyser filmów naukowych filmów dokumentalnych. Od 2018 roku jest asystentem na Uniwersytecie Sztuki i Designu w Karlsruhe; pracuje w projekcie "Współczesna estetyka" (finansowanym przez Fundację Volkswagena). Pracuje również nad doktoratem zatytułowanym: "Strategie obrazowe w publikacjach ruchu klimatycznego i odnawialnych źródeł energii oraz podmiotów gospodarczych".