Karolina Sikorska

Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kulturoznawczyni, badaczka i kuratorka działań artystycznych i edukacyjnych. Autorka książki „Kobiece” gatunki telewizyjne. Geneza i kulturowe przeobrażenia (2018). Współpracuje z Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują kulturę wizualną, feminizm, edukację kulturową.