Agata Lisiak

Humboldt-Universität zu Berlin

Badaczka w projekcie TRANSFORmIG na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz wykładowczyni w Bard College Berlin. W latach 2013–2014 stypendystka EURIAS w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku. Jest autorką książki Urban Cultures in (Post)Colonial Central Europe (Purdue University Press 2010) oraz licznych artykułów i rozdziałów na temat pamięci kulturowej w przestrzeni miejskiej, medialnych reprezentacji miast i kultur środkowoeuropejskich po 1989 roku. Obecnie prowadzi badania na temat codzinnych praktyk migracji i macierzyństwa oraz reprezentacji kobiet w dyskursach publicznych i kulturze popularnej.